PRAVILA PRIVATNOSTI

OPG Pannonicum se u skladu sa „Općom uredbom o zaštiti podataka“ (EU) br. 2016/679 obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici OPG Pannonicum i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Prikupljanje i korištenje informacija

OPG Pannonicum cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno ustupite. Obvezujemo se da nećemo prodati ili ustupiti ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

 

Naplata

Pri naplati robe ili druge usluge koju nudimo na ovim stranicama, tražit ćemo osobne podatke izvršitelja naplate (poput: imena, adrese, kontakt telefona i dr.). Ti podaci koristiti će se isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni sigurnosnim protokolima najvišeg stupnja i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

 

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali web stranicu, pratili kretanje korisnika i prikupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

 

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

 

Linkovi

Ova web stranica sadrži linkove na druge web stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako OPG Pannonicum ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na web stranici OPG Pannonicum.

 

Upitnici

Naša web stranica povremeno zahtijeva podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima (npr. nagradne igre) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili dobi korisnika). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se obavijestili pobjednici i dobitnici nagrada. Rezultati upitnika bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje web stranice Pannonicum i/ili naših usluga te uz privolu i za ostale svrhe koje su stečene putem navedene privole. 

 

Sigurnost

Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

 

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati e-mail na: info@pannonicum.com

 

Posebna ponuda

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija u svakom trenutku.

 

Ispravci i ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na adresu info@pannonicum.com.

 

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naše web stranice kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Voditelj obrade podataka OPG Pannonicum s registriranim sjedištem u Vinkovačka 117, 32270 Županja, voditelj je obrade vaših osobnih podataka.

 

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Koje podatke prikupljamo

Osobni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, e-mail adresa, datum rođenja, OIB, Informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

 

Svrha prikupljanja podataka

Prodaja i dostava proizvoda – za obradu vaše prodaje, dostavljanje vašeg proizvoda OPG Pannonicum će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji i dostavi kao i informacije o povijesti kupca kada kupite proizvod u našem webshopu. Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda OPG Pannonicum prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružili podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

 

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

 

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

 

1) Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručitelju, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

 

2) Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade korisniku. Ukoliko korisnik ne želi da OPG Pannonicum dijeli sa sponzorima podatke u svrhu dodjele moguće nagrade, savjetujemo korisnika da ne sudjeluje u takvim aktivnostima kako u trgovini, tako i na internetskim stranicama OPG Pannonicum,

 

3) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava OPG Pannonicum zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i OPG Pannonicum.

 

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah u potpunosti obrisani.

 

Osobni podaci koji više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Webshop

Pristup webshopu pannonicum.com je moguć bez registracije.

 

Prilikom online kupovine na stranicama pannonicum.com bez registracije prikupljamo samo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.

 

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može, no i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.

 

Podaci koje korisnik daje prilikom online kupovine, pohranjuju se na serveru webshopa OPG Pannonicum te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.

 

OPG Pannonicum ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Vi kao korisnik možete odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu, no ti podaci nisu na našim serverima niti unutar našeg softwarea.

 

Savjetujemo vas da pročitate kako te stranice obrađuju i evidentiraju takvu vrstu Vaših podataka kako biste u potpunosti bili upoznati sa svime.

 

Gdje se pohranjuju osobni podaci

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

 

– podaci za promotivne svrhe: na korisničkom računu, na stranicama webshopa OPG Pannonicum (koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu)

– podaci o korisniku kao kupcu: na stranicama webshopa koji se nalazi na zakupljenom serveru koja pruža prostor na webu

Davatelj usluge prostora: 

TOTOHOST d.o.o. za internet usluge
Ured: Ulica 61. br. 17.
20260 Korčula
info@totohost.hr

Pristup i izmjena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima putem zahtjeva na email: info@pannonicum.com gdje može zatražiti revidiranje i izmjenu podataka. Sve izmjene izvršene na web stranici bit će zabilježene s odmakom od 24 sata. Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke OPG Pannonicum ima pohranjene slanjem upita na email adresu info@pannonicum.com

 

Povratnu informaciju na Vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu info@pannonicum.com i podaci će biti brisani bez odgode, osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

 

Povratnu informaciju na Vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni obratiti nam se na email adresu info@pannonicum.com

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

 

Zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i poduzimamo sve u našoj moći kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka, no ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta, stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. OPG Pannonicum pohranjuje podatke unutar EU-a.

 

Izjavu o privatnosti, OPG Pannonicum može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama OPG-a Pannonicum. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu pannonicum.com.

 

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici pannonicum.com. Nastavak upotrebe naše web stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s kolačićima

Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje, sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „Slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka.

 

Ukoliko na stranicama ne dozvolite privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjivani ni obrađivani.

 

Kolačići mogu biti:

 

Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara.

 

Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti. OPG Pannonicum koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima što je vidljivo u situacijama kada se korisnik vraća na stranice OPG Pannonicum i odmah je ulogiran na iste što govori da pohranjuju korisničko ime i lozinku.

 

Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords, itd…).

 

Ti kolačići postavljeni su od strane webshopa OPG Pannonicum i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s web stranice OPG Pannonicum, postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na našoj web stranici.

 

OPG Pannonicum
Vinkovačka 117
32270 Županja
Tel: 098 936 41 36
E-mail: info@pannonicum.com

Shopping Cart
Scroll to Top